Học không nghỉ, hành không ngừng

Muốn có những thứ chưa từng có thì phải làm những việc chưa từng làmĐăng ký ngay